Солномаи маколахои мачаллахо PDF Print E-mail

СОЛНОМАИ                                             ЛЕТОПИСЬ

                                МАЌОЛАЊОИ                                        ЖУРНАЛЬНЫХ                               
МАЉАЛЛАЊО                                              СТАТЕЙ

                

Аз соли 1941 нашр мешавад                  Издается с 1941 года

___________________________________________________________________________________________________________

№ 7-12                                ( 309- 786)                              2009

___________________________________________________________________________________________________________

 

 


Скачать Солномаи маколахои мачаллахо