Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи табъу нашр PDF Print E-mail

ҚОНУНИ ҶУМІУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ТАБЪУ НАШР

(Қонун аз 15.05.1997с. № 421, аз 1.02.1996с. № 223, аз 11.12.1999с. № 889, аз 2.12.2002с. № 81,
аз 17.05.2004с. № 27, аз 28.12.2005с. № 144)

БОБИ I. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мақсаду вазифаҳои қонуни табъу нашр

    Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи табъу нашр мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба іамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳодияҳои ҷамъияти, муассисаҳо, ташкилотҳо, корхонаҳо ва мақомоти ҳокимияти давлати ва идоракуни ҳуқуқи табъу нашрро замонат медиҳад (Қонун аз 17.05.04с. № 27).


Скачать Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи табъу нашр