Меню оформления книг

Намунаи таҳияи варақаи унвонӣ ва мавқеи ISBN

1 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китоби як муаллиф
2 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китоби як муаллиф
3 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китоби як муаллиф, ки ба таври силсилавӣ аз тарафи якчанд ташкилот ба табъ расидааст ва яке аз онҳо ношир аст
4 Намунаи таҳияи варақаи унвонии маҷмӯи осори як муаллиф, бидуни унвони умумӣ
5 Намунаи таҳияи варақаи унвонии маҷмӯи осори як муаллиф бо унвони умумӣ
6 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китобе, ки бо иштироки ташкилоте, ки ҳамзамон ношир аст, ба табъ расидааст
7 Намунаи таҳияи варақаи унвонӣ ва пушти варақаи унвонии китоби чаҳор ва зиёда аз ин муаллифон, ки ба таври силсила ба табъ мерасад
8 Таҳияи варақаи унвонӣ ва пӯшти варақаи унвонии маҷмӯи осори муаллифони гуногун, зери як унвони муттаҳидаи умумӣ
9 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китоби дарсӣ
10 Намунаи таҳияи варақаи унвонии китоби дарсӣ
11 Намунаи таҳияи варақаи унвонии маълумотнома, ки ба таври силисилавӣ чоп мешавад
12 Намунаи таҳияи варақаи унвонии маводи конфронсҳо, анҷуманҳо
13 Намунаи таҳияи варақаи унвонии барориши силсилаи китобҳои санаддор
14 Намунаи таҳияи контртитул ва варақаи асосии унвонии асари тарҷумашуда (маълумот роҷеъ ба осори нашрӣ, ки аз он тарҷума сурат гирифтааст, дар контртитул оварда шудааст)
15 Намунаи таҳияи варақаи унвонӣ ва пушти варақаи унвонии асари тарҷумашуда (маълумот роҷеъ ба асари тарҷумашуда дар пушти варақаи унвонӣоварда шудааст)
16 Намунаи вироиши контртитул ва вара›аи асосии унвонии ·илди асари бисёр·илдаи як муаллиф
17 Намунаи вироиши варақаи асосии унвонӣ ва контртитули ҷилди асари бисёрҷилда
18 Намунаи таҳияи варақаи унвонӣ ва пушти варақаи унвонии ҷилди асари бисёрҷилда
19 Намунаи вироиши варақаи унвонӣ ва пушти варақаи унвонии осорои нашрӣ бо нишон додани маълумоти чопи рӯбардор ва фарогирии синнусолии хонандагон
20 Намунаи таҳияи варақаи унвонии замима (приложения)
21 Намунаи таҳияи пушти варақаи унвонии барориши силсилавӣ