Солномаи маколахои рузномахо Print

СОЛНОМАИ                                                  ЛЕТОПИСЬ

МАЌОЛАЊОИ                                                 ГАЗЕТНЫХ

РЎЗНОМАЊО                                                   СТАТЕЙ

 

Аз соли 1941 нашр мешавад                                                                             Издается с 1941 года

_____________________________________________________________________________________

№ 7-12                                   (721- 2219)                               2009

____________________________________________________________________________________ 

 


Скачать Солномаи маколахои рузномахо